Билим берүү департаментинин кызматкерлери - Борбордук кампус

Билим берүү департаментинин кызматкерлери

Жетектөөчү адис:

Толубаева Нураида Нуржакыповна

Адрес: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л.Толстой көчөсү 17а/1, 211 каб.

Тел: +996 312 64-11-63

E-mail: askonuri2018@mail.ru

Адис:

Жанкорозова Айсулуу Кеңешбековна

Адрес: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л.Толстой көчөсү 17а/1, 211 каб.

Тел: +996 312 64-11-63

E-mail: zhankorozova87@list.ru

Адис:

Бердибекова Бермет Бердибековна

Адрес: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л.Толстой көчөсү 17а/1, 211 каб.

Тел: +996 312 64-11-63

E-mail: berdibekovabermet2@gmail.com

Адис:

Сыймыкбек кызы Беназир

Адрес: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л.Толстой көчөсү 17а/1, 211 каб.

Тел: +996 312 64-11-63

E-mail: syimykbekovabb@mail.ru