Диссертациялык кеңештин PhD программалары - Борбордук кампус