Маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү бөлүмү - Борбордук кампус

“МТжСБ” кызматкерлери

Маджинов Артур Русланбекович Бөлүм башчысы ОИТиЦ Чоноев Азиз Н СОИтиц ВМК-нын башлыгы Джетыбаева Жилдыз Болотбековна АКС секторунун башчысы Орунбаев Акыл Акджолович Чыгыш кампусунун башкы инженери Жанадилов Мирлан Жайлобекович Борбордук кампустун инженери Мысалиева Алина Каналбековна Wed-сайт инженери Тоготаев Адылхан Жороевич Жетекчи инженер, медициналык шаарча Айдаралиев Адиль Алмазбекович Борбордук кампуста сервер инженери Рыжих Владислав Александрович Борбордук кампустун […]