Эл аралык ишмердүүлүктүн маалыматтык иштери боюнча жаңылыктар - Борбордук кампус